โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา