โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
คณะผู้บริหาร

นายปิยราช สืบเชื้อวงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกัญญาพัชร จุลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา