โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ O - NET และนำผลการสอบ ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 66
ประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
พระอาจารย์อ๊อด เจ้าอาวาสวัดสายไหมมอบข้าวสาร จำนวน 50 ถุง เพื่อมอบให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
ประชุมการประเมินตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ NT และนำผลการสอบไปใช้พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 66
นายปิยราช สืบเชื้อวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับครูภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับครูภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ประชุมเตรียมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมปั่นก่อการดี ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 66
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 66
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 66
ประเมินเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66