โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
ห้องคู่ขนาน

นายศักดิ์ดินันท์ บุญให้
ครูห้องเรียนคู่ขนาน

นางสาวรัชฎา ขาวเนตร
ครูห้องเรียนคู่ขนาน