โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสงกรานต์ ถาวรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชนิสรา คงเสนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุชาดา พลายยงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุกัญญา นพกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1