โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายสุนีย์ ไหวติง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรักชนก เรืองลาภ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจรรยา สุขนาวี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอุไร ยึดหมู่
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวณัชชา​ แก้วยงกฎ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1